02 Aralık 2016

Bayrağımızdaki ay-yıldızı Orta Asya’dan getirmedik
Yaşayan görür. Görmek hayatiyet sahibi olana mahsustur. Bu topraklar üzerinde bir millet olgunluğuna ermenin tezahürü mü söz konusudur; yoksa buraya oradan buradan gelmiş bir süprüntü yığını olmanın işaretini vererek gün mü geçiriyoruz? Yaşıyorsak göreceğiz. Varsa gözümüz, açalım onu. Bize AKP yönetiminin Türk milletini istiskal etmek üzere kabullendiği haçı TL ikonunda görecek bir canlılık emaresi gerek. Ehl-i salip neresine kına yakarsa yaksın, biz Türkler olgunluğumuza yaraşır kavrayış alanlarında sebat edeceğiz. Bayrağımızdaki ay-yıldızı Orta Asya’dan getirmedik. Bu sembol vatan kıldığımız topraklarda antik çağdan beri yaşayan bir işaretti. Bu işaret İstanbul’un fethi akabinde Batı’nın Haçı ile uzlaşmayacağımızın nişanesi haline yükseldi. İslâm’a lâf getirtmeyecek bir askeri gücümüz, Müslümanca kulluğa mânia teşkil etmeyen bir teşkilatlanmamız vardı. Bize baştan beri hilâl ile salibin tenakuz halinde bulunduğu ifade edilmemiş olsaydı Türk topraklarında reayanın itaatine müstahak, mü’minlerin desteğine lâyık bir devleti şekillendirecek güç de doğmazdı. Artemis’in yayının hilâlin kökeninde yer aldığına dair malumat sebebiyle karmaşaya kapılmak hamlıktır. Kemali iki asır alan ve sonu Türk milletinin gıpta edilecek bir düzene bekçilik etmesine varan Müslümanlaşmamız ham bir insan topluluğunun gelişerek bir noktaya varması demek değildi.


Türk bayrağının rengi kızıldır. İnkılâplar kızıl ibaresinin hararetten kızan şey anlamında Kur’an menşeli bir anlatım olduğuna dair malumattan bizi mahrum bıraktı. Başımız hem ağrılı, hem sarılı. Sarıklı değil. Türklere husumetle irtifa kaydettiği zannıyla büyütülen Batı Medeniyeti’nin bunalımlı zamanlarından birinde komünistlerin kızıl bayrağıyla karıştırılmasın diye Türk bayrağına Albayrak denilmiştir. Bayraklarında şereflerini müşahhas hale sokan Türkler kızıllığı kenetlenmişliklerinin beyanı sayar. Yazımız elimizden alındığı için biz bugün “insan kalabalığı” ibaresini aslına uygun olarak “insan galebeliği” şeklinde yazamıyoruz. Kızıllık Müslüman galebeliğidir. Kızılın Türk dilinde ne mânâ ifade ettiği “kızılca kıyamet” tabirinden kolayca anlaşılır. Türk bayrağındaki kızıllık ümmet-i Muhammet’in kesafetinin nişanesidir. Ümmet-i Muhammet topluca namaza durduğunda ilk safta kâfirle çatışmayı göze alanlar bulunacaktır. 

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak / Bandiera rossa trionferà.

İsmet Özel
(İstiklâl Marşı Derneği, 25 Kasım 2016)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.