12 Aralık 2016

Ey Cemâlin Pertev-endâz-ı Semâvâti'l-Ulâ

 

Ey cemâlin pertev-endâz-ı semâvâti'l-'ulâ
V'ey ruhun mir'ât-ı vech-i enbiyâ vü evliyâ

'Âlem-i ma'nâda iken Hazret-i Âdem nebî
Sen şehin nûrunu halk etmiş idi ol zü'l-'atâ

Enbiyânın hâtemi olduğuna şâhid senin
Cebhe-i pâkinde olan nûrdur biri şehâ

Birisi mühr-i nübüvvet zahr-i pâkinde senin
Defter-i peygamberân imzâsın etmişdir Hudâ

Ümmetinden âciz ü ahkar bu Fadlî bendeni
Hem-harîm et zümre-i ebrâr ile tahte'l-livâ

Nutuk: Osman Fazlî Hazretleri (Meşayih-i Celvetiyye'den)
Beste: Kırımlı Mehmed Molla
Makam: Çargâh
Okuyan: Bekir Sıdkı Sezgin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.