16 Ocak 2017

Âlem-i dilde aceb kâşânemiz var bizimÂlem-i dilde aceb kâşânemiz var bizim
Can atar şem’-i dile pervânemiz var bizim
Vakt-i seherde açılır âşık-ı sâdıklar
Bâde dolu aşk ile meyhânemiz var bizim

Şeb olur çekiliriz kûşe-i inzivâya
Sohbet-i dildâr içre gam-hânemiz var bizim
Âlem-i kalbe sefer et Sırrî gör hikmeti
Sun’-i Hak’la bir imârethânemiz var bizim

Güfte: Hacı Muharrem Hilmî Efendi (Sırrî)
Beste: Sebilci Hüseyin Efendi
Makam: Nihâvend

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.