TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

1 Ocak 2017 Pazar

Çıkmaz derûn-ı dilden efendim muhabbetinÇıkmaz derûn-ı dilden efendim muhabbetin
Kurbânın olduğum bize yok mu mürüvvetin
Sen hangi bağın gülüsün ne gülşenin bülbülüsün
Ey serv-i semen bûy-i resîdem

Ey âfet-i dil cûy-i güzîdem
Nedir bu işveler nedir, nedir bu şîveler nedir
Tegafülâne nâz ile ki bu girişmeler nedir
Gören o gül cemâlini tasavvur eyler halini

Hayâl-i lâlin eyleyen senin çeker vebâlini
Kurbânın olduğum bize yok mu mürüvvetin
Ey dil nedir bu mertebe hâhişlern senin
Cây-ı merâmın üzre ikamet mi niyYetin

Beste: Tâb'î Mustafa Efendi
Makam: Beyâtî
İcra: Bekir Sıdkı Sezgin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder