01 Ocak 2017

Çıkmaz derûn-ı dilden efendim muhabbetinÇıkmaz derûn-ı dilden efendim muhabbetin
Kurbânın olduğum bize yok mu mürüvvetin
Sen hangi bağın gülüsün ne gülşenin bülbülüsün
Ey serv-i semen bûy-i resîdem

Ey âfet-i dil cûy-i güzîdem
Nedir bu işveler nedir, nedir bu şîveler nedir
Tegafülâne nâz ile ki bu girişmeler nedir
Gören o gül cemâlini tasavvur eyler halini

Hayâl-i lâlin eyleyen senin çeker vebâlini
Kurbânın olduğum bize yok mu mürüvvetin
Ey dil nedir bu mertebe hâhişlern senin
Cây-ı merâmın üzre ikamet mi niyYetin

Beste: Tâb'î Mustafa Efendi
Makam: Beyâtî
İcra: Bekir Sıdkı Sezgin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.