02 Ocak 2017

İhsan Fazlıoğlu hocadan yeni kitap: Nazarî Ufuk


Urefâ'nın dediği gibi bir gülün var-olabilmesi için tüm bir Evren'in var-olması gerekir. Bir insanın ol-a-bil-mesi için ise ayrıca öğretmenin varlığı da zorunludur. Bu nedenlerle bu çalışmamı, 'ol-a-bilmek' yolunda üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime; özellikle, öğrencilerine sadece felsefeyi değil, felsefe yapmayı, olgu ve olaylara nazarî bakmayı öğreten ve buna göre durmayı ve davranmayı gösteren Hoca'm, Filozof Şaban Teoman Duralı'ya ithaf ve takdim ediyorum.
- İhsan Fazlıoğlu

Bir anlam varlığıdır insan; yeryüzünde de ancak anlamlandırabildiği ölçüde vardır. Anlamlandırmak ise büyük oranda çevremizde olup bitenleri açıklamak, çözümlemek ve anlamak-ile mümkündür. Açıklayamadığımız ve çözümleyemediğimiz olgu ve olayları anlayamayız; anlayamadıklarımızı da anlamlandıramayız; anlamlandıramadığımız için de ad yani sınır koyamayız; sınır koyamadığımız için de tanımlamayız; tanımlayamadığımız için de idrâk edemeyiz, yani olgu ve olayları kendi süreçleri ve örüntüleri içinde yakalayamayız. Her şey kendini bize müphem, belirsiz, puslu ve birbirine girgin, karışık bir biçimde verir; zihnimiz karışır, aklımız dolaşır. Bu nedenle okuduklarımızı öğrenmek, öğrendiklerimizi düşünmek, düşündüklerimizi de bilmek zorundayız. İşte elinizdeki çalışma, hâlihazırda içinde soluklandığımız durumu anlamlandırmak için, Bu Ülke'nin ilmî alandaki tarihî tecrübesini seçilmiş örnekler üzerinden açıklama, çözümleme ve anlama çabasına küçük bir katkı olarak düşünülebilir...
(Kitabın arka kapağından)

İhsan Fazlıoğlu
Nazarî Ufuk: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi
Papersense Yayınları, 304 Sayfa, 21 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.