24 Şubat 2017

Malazgirt Zaferi’nin ne gibi sonuçları oldu? Bu başarıdan dünya siyaseti nasıl etkilendi?


Hepimizin bildiği üzere artık Anadolu toprakları Selçukluların fethine daha uygun hale gelmiştir. Bundan önce göçebe Türkler Anadolu’ya giriyorlardı ama arkalarında bir devlet desteği olmaksızın hareket ediyorlardı. Ayrıca yerleştikleri yerlerde siyasi bir oluşum meydana getirmekten ziyade devamlı hareket halindeki seyyar bir grup durumu arz ediyorlardı. Ancak şimdi durum değişmişti. Sultan Alparslan, Malazgirt’te omuz omuza savaştığı beylerine Anadolu’da yerler ihdas etmiş, buraları kendilerine yurt yapabilme izni vermişti. Kitabımızın ilerleyen kısımlarında anlatacağımız bu 1. dönem Anadolu beylikleri, Anadolu’nun gerçek fatihleri olacak ve bu toprakların tapusu olarak buralarda kalacaklardı.

Bu zafer ile birlikte Avrupalılar Türklere hiç olmadığı kadar dikkat kesilmişlerdi. Bundan böyle kendilerine ve dinlerine karşı en büyük düşman olarak gördükleri Türklere karşı silahlarını hazırlayacak ve ard arda gerçekleştirecekleri Haçlı Seferlerinde Türkleri de hedef tahtasına koyacaklardı. Doğu Roma İmparatorluğu Türklerin gücünü ve hedeflerini artık çok iyi biliyordu ama iş işten geçmişti. Bundan sonra Anadolu’nun müdafaası adına kısa süreli harpler olagelecek, belli zamanlarda kurulan ittifaklar ardından gelen savaşlar ile sürecek ama Türkler tarafından Anadolu’nun fethi kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecekti.

Talha Uğurluel, Cansu Canan Özgen
Selçuklu'nun Şifreleri, Kronik Kitap, sf. 128-129

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.