10 Nisan 2017

Oğuzname'de Türk

Yafes oğlu Türk, Nuh Tufanı'ndan sonra şark diyarında yerleşti. Evladı fırka fırka boylar haline gelip her biri bir yeri mesken edindi. O yerleşip mesken tuttukları yerler onların ismiyle adlandırılmıştır (…) Türk'ten sonra sıra Alanca Han'a geldi. Adı geçen kişinin inci tanesi gibi iki oğlu dünyaya geldi. Birisine Moğol ve birisine Tatar ismi verildi. Bütün memleketi bu iki oğlu arasında paylaştırdı (…) Tatar oymağından sekiz nefer saltanat rütbesine yükseldi. Sonra nesilleri kesildi. Devlet, Moğol tabakasına kaldı (…) Moğol Han pek çok kabile ve ulusa isim kaynağı olmuştur. Onlardan olmayana da mecaz yoluyla, dikkat etmeden konuşularak ve genelleştirilerek Türk (derler) ve Tatara da Moğol derler (…) Bu Moğol'un dört oğlu var idi (…) (Moğol) Kafir olduğu için oğlu Oğuz Han ayaklandı ve üstün gelerek yerine geçti. Mümin oldu, düşünce ile hareket edip Türk Devleti'nin kanunlarını koydu, kabileleri ele geçirip yönetimi altına aldı (…) Aygur, Kanklı, Kıpçak, Karluk ve Hallac adlarıyla bilinen ulusları ve kabileleri adı geçen Oğuz vücuda getirdi ve düzene koydu.

Oğuz Han'dan sonra Türkistan memleketleri Oğuz evlatlarının elinde kaldı. Bu hakimiyet bin yıl sürdü.

Necati Demir, Oğuzname
(H Yayınları, sf. 74-75, 77)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.