05 Nisan 2017

Reklam, sahte gerçeklikler üretme işidir


Endüstriyel bir sektörün ürünü olarak reklam; sermaye, tüketici ve ürün ilişkisine dayalı gerçek anlamda kitlelerin alışkanlıkları, zaafları, arzuları üzerinde oynayabildiği oranda başarılı olabilen, aynı zamanda zihinleri biçimlendiren organize bir çabadır.

Her şey bir tarafa, reklam hakkında söylenecek nihai söz, reklamın sahte hakikatler üretiyor olmasıdır. Ne türden ürün reklamı olursa olsun felsefesi gereği reklam gerçeklikleri ortaya sergileyerek onu tanıtmayı değil sahte gerçeklikler üretme işidir. 'Hayatın gerçek tadı'nı küresel sermayenin alamet-i farikası bir ürünü tüketmeye başladığımızda ancak elde edebileceğimiz telkin edilir. Hayat ve hayatın tadına dair size yeni bir değer üretir. Modern tüketim toplumunda mutluluk, belli bir ürüne sahip olup olamamanıza bağlıdır. Benzer biçimde Müslüman bir toplumun helal haram anlayışını da altüst etmektedir.

Reklama bu denli anlam yüklenmesine itiraz edenler, beğenmediğin ürünü almazsın itirazıyla karşılık verecektir. Aslında burada beğenilmeyen ihtiyaç duyduğunuz ürün olmaktan çok reklam olabilir, yani başarısız bir reklam sizi o üründen uzaklaştırmış olabilir. Bu itiraz temelde, kitle iletişiminin görsel, işitsel anlamda dünyayı kavrama misyonu yüklendiği medya çağında tüketimin esiri olmaya hazır hale getirilen yığınların direnme gücünün alınmasını gözardı eder...

Reklamın başarısı insanın ihtiyaçlarının yanı sıra, hatta daha çok arzuları, özlemleri, zaafları ile oynadığı orandadır. Yani son derece rasyonel hesaplarla işini yürüten kapitalizmin müşterilerinin daha doğrusu tüketicinin duygularıyla oynaması esastır. Bu anlamda reklamın en önemli özelliği, rasyonaliteden uzaklaştığı, duygusal unsurları devreye soktuğu oranda amacına ulaşabilir olmasıdır.

Sahte hakikatlerin üretimi insanın bilincinden çok algılarının ve duygularının harekete geçirilmesiyle mümkün olabilir.

Âkif Emre

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.