18 Nisan 2017

Türk olmak demek


Müslüman olmak için kelime-i şahadet getirmenin kifayet edişi kişinin Müslümanlığının değerine açıklık getirmez. Altın, gümüş değerinde Müslüman olmak var; nikel mesabesinde, teneke değerinde Müslüman olmak var. Türk olmak demek, gayr-ı Müslimlerin ölçülerine intibak eden bir Müslüman değil, bizatihi ölçüyü temsil eden Müslüman olmak manası taşır. Modern zamanlarda Müslüman olarak bizi hem dalaletten, hem ihanetten kurtaracak olan Türkleşmekten başkası değildir. Geride bıraktığımız XX. Hıristiyan asrında çoğu insana Allah’ın tayin ettiği şartları Allah’tan daha etkileyici bulan Müslümanlar taifesinden biri olmak; kadir-i mutlak olan Allah’a sığınmaktan daha cazip geldi. İtikadî sarsıntı tehlikesinden ötürü Müslüman olmağı Türk olmak takip etmelidir diyoruz. Yukarıda zikredileni tekrarda fayda var: Türk olmak için Rafızilikten ve itizalden sıyrılma, arınma zarureti vardır. Her iki hadisenin de vukuu hayatımızdaki nebatî ve hayvanî hususiyetleri kasten ihmal etmemizle mümkündür.

Kur’an ne şiirdir, ne de esatir-i evvelin. Şiirdir diyenler çıkış yolunu felsefede, esatir-i evvelindir diyenler matematikte arayanlar zümresine destek, kuvvet sağladı. Kâinatın ezeli, insan imkânlarının sonsuz olduğu mantığına hapsedilenler her şeyi Yaradan’ın insana haddini bildirmesinin bütün iktidarın ellerinden alınması anlamına geldiğini fark edenler kelâmullah kavramına açıktan ve gizliden savaş açtı. Buna mukabil maceradan ve vehimden salim kalmak isteyen herkes için Kur’an yegâne melce oldu. İman başka hiçbir şeye değil, hassaten kelâmullahın insandaki inikâsına taalluk eder.

İslâm, İman, İhsan sıralamasına rıza gösterenler sırat-ı müstakim değeriyle hemhâldır. Budur bir insanı kayırmanın bütün insanlığı kayırma anlamı taşıması ve yine budur bir insanın elinden insanlaşma imkânlarını almanın bütün insanlığı yok etme cürmü bilinişi.

İsmet Özel, 18 Nisan 2017
(Tamamı: İstiklâl Marşı Derneği)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.