12 Eylül 2017

Lütfi Bergen: "Ancak dua edenler ölü olmadıklarına bizi ikna edebilir."


İnanan birinin hareket ettiğinin en önemli göstergesi duadır. Ancak dua edenler ölü olmadıklarına bizi ikna edebilir.

İnsanın hareketi seferde olduğunu gösterir. Seferi olmayan biri miskindir (miskin, sakin olan, mesken-sükun). Miskin sefil, fakir değil; seferini kaybetmiş, varoluş sebebini yitirmiş, hareketini unutmuş kişi demektir. İnsan sefer için gelmiştir. Biz misafiriz. Biz yeryüzüne fırlatılmış değiliz. Allah "yeryüzünde bir halife yaratacağım" dediğine göre düşmeseydik de yere inecektik. Melekler yeryüzü için yaratılmış varlığın bilgisine, onun sefer ehli olmasına, onun yerdeki misyonuna secde etmiştir.

Sefer sofra demektir. Allah İnsan suresinde miskine, yetime, esire sofra aç demiştir.

"Ve sevdiği taamı (yemeği), miskinlere, yetimlere ve esir olanlara yedirirler." [İnsan Suresi 76: 8]

Allah Asr suresinde insanın bu üç zümreye olan görevini yapmamasını kınar: "İnsan hüsrandadır."

İnsanın halifeliği sofra açmakla ilgildir. Türkiye'de kadın hareketi sofra açmamak, yemek pişirmemek talebiyle sofradan geri kaldı. İnsanın halife olması kamusal alanda varlık bulma anlamına gelmez, sofrası yetime miskine, esire (müptela olmuşlara) açık olmak anlamına gelir.

İbrahim (as) meleklere sofra açmıştı. Hz. İsa da havarilerine sofra açmıştı. Hz. Meryem'e de sofra inmiştir. Anadolu'nun bin yıllık kültüründe Bacıyan-ı Rum sofra açar. Ahilik sofra hizmetidir.

İnsan harekettir: Sefer der vatan.

İnsan dua etmeden yaşamakla gaflete düşmektedir. Dua 'davet' demektir. İlahi planda her dua edenin duasına icabet edilir. Ancak insan acaba dua etmekte midir? Dua, kelimelerle yaşanılan mekâna-zamana mühür vurmak ama en çok benliği inşa etmek anlamına gelir. İnsan varoluşunu dua ile gerçekliğe çıkarır. Dua bir tutunmadır. İnsan dua eden bir varlıktır.

Dua insanın fakirliğinin idrakıdır: "Ey insanlar! Siz fakirsiniz." [Fatır 15]

Dua ölmeye hazırlanmaktır. İnsan ölmeye gelmiştir.

Lütfi Bergen
twitter.com/BergenLutfi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.